qorxulu Photos & Videos

32 minutes ago

Follow Edin Ezizlerim😘 _________________________________________ @zerif_qadin1 @zerif_qadin1 _________________________________________ Gördüyün Saatı Yaz Zəhmət Deyilsə🕰 _________________________________________ Görməsini İstədiyin Dostunu Etiketle Oda Görsün👭👬👫 _________________________________________ #komikaze #güldüren #zarafatyana #tebessum #prang #şaka #şakavideoları #kahkaha #vinetürkiye #vineazerbaijan #komikdizi #qorxulu #esebi #hirsli #ayriliq #ihanet #xeyanetkar #esebi #dava #çarpışma #sevgilim #sevgiye #aşkacısı #yenigelin #arzu #sanalsevişmek #öpüşmek #kinofilm #diziler #baku 🇦🇿 #azeriqizlar

8813
33 minutes ago

Yuxular üç növdür: Allah Təaladan olan sevindirici yuxu, insanın fikirlərindən meydana gələn yuxu və şeytandan olan yuxu. Uca Allahdan olan yuxu aydın, insana ruh yüksəkliyi gətirən, müjdə verən yuxudur. Bu cür yuxular gördükdə Allaha həmd etmək və ümid etmək lazımdır. Həmçinin, insan bu yuxunu sevdiyi insanlara danışa bilər. İnsanın fikirlərindən və şeytandan meydana gələn yuxulara isə fikir vermək lazım deyildir. Pis yuxu gördükdə bilmək lazımdır ki, bu şeytandandır. Oyandıqda həmin yuxunun şərindən və şeytanın şərindən Allaha sığınmaq lazımdır. Yuxu yozmağa gəlincə, hər görülən yuxunu yozmağa ehtiyac yoxdur. Yuxuda görülən hadisələr rəmzi məna daşıya bilər. Ona görə də hər bir yuxunu gerçəyə yozmaq da doğru deyildir. Həmçinin, bilmək lazımdır ki, yuxunu hər adam yoza bilməz. Müəyyən bir yuxunun yozumunu bilmək istəyən şəxs isə onu nəsihətinə və səmimiliyinə arxayın olduğu və eyni zamanda yuxu yozmağı bacaran bir alimə danışmalıdır. Bu, yuxu görmüş insana aiddir. Yuxu yozan şəxslərə gəlincə, onlar gərək Allahdan qorxsunlar və elmsiz surətdə bu sahəyə müdaxilə etməsinlər. Çünki, yuxu yozmaq hökm verməkdir. Uca Allah bu haqda buyurur: "(Bir gün Misir) padşahı belə dedi: ... Ey əyanlar! Əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxuma hökm verin!" (Yusif, 43). Məlumdur ki, hökmü yalnız elmi əsaslarla vermək olar. Məşhur İslam alimi imam Malikdən (Allah ona rəhmət etsin): "Hər kəs yuxunu yoza bilərmi?" - deyə soruşduqda, o belə cavab vermişdir: "Peyğəmbərliklə oynamaq olarmı? Yuxunu yalnız onu düzgün yozmağı bacaranlar yozsun. Əgər yaxşı yozumu varsa, onu xəbər versin. Yox əgər xoşa gəlməz yozumu varsa ya xeyir söyləsin, ya da sussun". Muhəmməd peyğəmbəri (salləllahu aleyhi və səlləm) yuxuda görmək nə deməkdir? Peyğəmbəri yuxuda görmək haqqında isə Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) belə demişdir: "Kim yuxuda məni görsə, doğrudan da, məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim simama girə bilmir və ya mənə bənzəyə bilmir". Yəni, hər kim Peyğəmbəri onun vəsfinə uyğun surətdə görərsə, həqiqətən də, onu görmüş sayılar. (ARDI RƏYDƏ 👇) . . #aztagram #qorxu #qorxulu #cinler #yanliz #insanlar #momo #paranormal #videoparanormal #paranormalvideo #deepweb #heyecan

93
2 hours ago

Cadudan, şeytanın vəsvəsəsindən qorunmaq üçün Uca Allaha sığınmaq, Uca Allaha sığınmaq üçün də Ona itaəti çoxaltmaq lazımdır: Namaz qılmaq, həmçinin Uca Allahın buyurduğu bütün vacib əməlləri yerinə yetirmək (Ramazan orucu kimi) Günahları tərk edərək onlardan tövbə etmək Qurani Kərim oxumaq, həmçinin gün ərzində evdə səslənməsinə qulaq asmaq. Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Həqiqətən, şeytan Bəqərə surəsi oxunan evdən qaçar". (Muslim). Bu zaman heç bir vəsvəsə, qorxu və s. şeylərə fikir verməyərək bunu dayandırmamaq. Evdə oxutmaq üçün bəzi mp3-lər: ▼ Quranla Ruqyə ▼ əl-Bəqərə surəsi ▼ əs-Saffət surəsi Çoxlu zikr etmək. Uca Allah buyurur: "Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki O, Eşidəndir, Biləndir". (Fussilət, 36).Buraya "əuuzu billəəhi minə-ş-şeytaani-r-raciim" demək, səhər və axşam zikrləri, yeməkdən əvvəl və sonra, evdən çıxarkən və evə girərkən edilən zikrlər, namazlardan sonra Ayətul-Kursi, əl-İxlas, əl-Fələq, ən-Nas surələri oxumaq, yatmazdan əvvəl edilən və digər zikrlər daxildir. Daha ətraflı: Müsəlmanın qalası Yuxuda şeytanın vəsvəsəsindən qorunmaq üçün yatmazdan qabaq zikrlər etmək. Peyğəmbər demişdir: "Kim Ayətul-Kursini yerinə uzananda oxusa, Allahın göndərdiyi mü­hafizəçi səhərədək onu qoruyar və şeytan səhərədək ona yaxınlaşmaz". (İbn Həcər "Fəthul-Bari", 4/487). Daha ətraflı: Pis yuxulardan necə qorunmaq olar? Dini öyrənməyə vaxt ayırmaq, çünki şeytan insanın bilmədiyi şeylər haqqında şübhələr gətirərək ona vəsvəsə verir. İlk növbədə Quranın mənaca tərcüməsini, səhih hədislər və onlara əsaslanan kitabları oxumaq Bal, qara çörək otu (qara zirə), zəm-zəm suyu, zeytun yağı kimi buyurulan təbii ləvazimatlar istifadə etmək Əgər cadu olunmuş insanın halı pisdirsə, ona ruqyə edilə bilər. Daha ətraflı: (Ardı Rəydə👇) . . . #aztagram #qorxu #qorxulu #cinler #yanliz #insanlar #momo #paranormal #videoparanormal #paranormalvideo #deepweb #illuminati #ayiusaqiyedi #ayiparcaladi #dead #olum #hadiseler #qezalar #qorxunc #qorxulu

291
5 hours ago

Şübhə yoxdur ki, cadugərlik, falçılıq və ya ekstrasenslik ən böyük günahlardandır. Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, sərxoşedici (içki) də, qumar da, (tapınmaq məqsədilə) dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız". (əl-Maidə, 90). Həmçinin Peyğəmbərimiz (salləllahu aleyhi va səlləm) demişdir: "(Sahibini) həlak edən yeddi əməldən çəkinin!" demiş və onlardan birinin də sehr olduğunu qeyd etmişdir". (əl-Buxari, Muslim). Qeybi (gələcəyi) Uca Allahdan başqa heç kim bilmir. Uca Allah buyurur: "De: "Allahdan savayı göylərdə və yerdə olan heç kim qeybi bilə bilməz!" (ən-Nəml, 65). "De: "Allahın istədiyi istisna olmaqla, mən özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər vermək gücünə sahibəm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, bol-bol fayda əldə etməyə çalışardım və başıma heç bir müsibət də gəlməzdi. Mən yalnız inanan bir qövm üçün nəsihət edən və müjdəçiyəm!" (əl-Əraf, 188). Bəs necə olur ki, bəzən falçılar doğru məlumat verir? Bu məlumat çox vaxt qeybə aid yox, insanın bilmədiyi, amma şeytanların bildiyi şeyə aid olur. Məsələn, kimsə falçının yanına gələndə şeytanlar həmin insan haqqında məlumatları digər şeytanlardan (həmçinin falına baxdığı insanın şeytanından) öyrənir və falçıya vəsvəsə edərək bildirirlər. Falçı bu məlumatı həmin insana dedikdə o, təəccüblənir. Məsələn, onun şəxsi həyatı haqqında məlumatlar və ya "sənə cadu edən filankəsdir", "itirdiyin əşya filan yerdədir" və s. Şeytanlar göydəki mələklərin gələcək işlər haqqında söhbətinə qulaq asa bilmirlər. Uca Allah buyurur: "Onlar artıq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yağdırılar". (əs-Saffət, 8). Gələcək haqqında verdikləri xəbərlər isə yerə enən mələklərdən eşitdikləri, bir doğruya yüz yalan əlavə edilmiş sözlərdir. Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurub: (Ardı Rəydə)👇 . . . . . . . #aztagram #qorxu #qorxulu #cinler #yanliz #insanlar #momo #paranormal #videoparanormal #paranormalvideo #deepweb #illuminati #ayiusaqiyedi #ayiparcaladi #dead #olum #hadiseler #qezalar #qorxunc #qorxulu

605
17 hours ago

Cinlər insan kimi deyildir və onlar gözdən gizli məxluqlardırlar və bir şəkildən başqasına düşə bilirlər. Ağıl və dərkə malikdirlər. Güc tələb edən işləri görməyə qadirdirlər. Allah Təala insanları cinlərdən üstün yaratmışdır. Cinlər də insanlar kimi mükəlləfdirlər və onların da içində möminlər və kafirlər vardır. Bu varlıqların bəzisi insanlarla rabitə qura bilir. Bəzi sirləri onlara çatdırırlar. Cinlərin arasında böyük qüdrətə malik olan cinlər vardır. "Cinlərin çox zehinli və nəhəng olanı (ifrit) dedi: "Mən onu sən məclisdən qalxmamış sənin yanına gətirərəm və əlbəttə, mən bu iş üçün qüvvətli və etibarlıyam!"". ("Nəml" 39). Avam insanlar bu məxluqlar haqqında çox sayda xurafi şayiələr yaymışdılar. Avam insanlar belə hesab edirlər ki, oddan yaranmış bu varlıqlar çox təhlükəlidirlər, insana əziyyət verir, kinli və pis rəftarlı varlıqlardırlar. Onları öldürmək də bu xurafi şayiələrdən biridir. Bizim anlamda fiziki varlığı olmayan bu varlığı axı necə öldürmək olar ki? Onların ümumi anlamda fiziki cismi yoxdur və atəşdəndirlər. Beləliklə, deyə bilərik ki, Quran və hədislərimiz cinin var olduğunu bəyan edirlər. Ancaq cinlə bağlı deyilən bütün xurafi şayiələr ki, Quran və hədislərdə onlara rast gəlinmir - avam insanların qurmasıdır. . . . . . #aztagram #qorxu #qorxugram #qorxulu #cinler #yanliz #insanlar #momo #resulabbasov #sabirsamiroglu #vine #mensursherif #paranormal #videoparanormal #paranormalvideo #deepweb #illuminati #ayiusaqiyedi #ayiparcaladi #dead #olum #hadiseler #qezalar #qorxunc #qorxulufakt #qorxma #cinleralemi #dini #momin #super

521
22 hours ago

Bunu Sizlərlə Paylaşmaq Qərarına Gəldim. Bəzi Səhifələr Elə Bilməsinki Biz çox ağıllıyıq və yaxudda onları pisliyirik. Xeyir biz heşkimin pisliyini istəmirik nədə ki paxıllığını çəkmirik. Paylaşdığınız məlumat Əsassızdır... Cin İnsan Bədəninə Girə Bilməz.! İnsanları kənardan Qorxudub Psixologiyasını Poza Bilər... Məntiqli düşünün Allah Bədənimizə Görə Ruhumuzu Yaratdı, Bizim 1 Bədənimiz Var Və 1 Ruh Ancaq Sığa Bilər, İndi Deyin Görüm 2 ci Ruh Bədənə Necə Sığsın ? Və yaxud "O" Varlığ İçimizə Necə Daxil Olsun?. Paylaşanda Biraz Diqqətli olun doğru düzgün məlumat paylaşın, İnsanları İnsan Yerinə qoyun sadəcə bunu demək isdəyirəm.... Diqqətiniz üçün təşəkkülər.... . . . #aztagram #qorxu #qorxugram #qorxulu #cinler #yanliz #insanlar #momo #resulabbasov #sabirsamiroglu #vine #mensursherif #paranormal #videoparanormal #paranormalvideo #deepweb #illuminati #ayiusaqiyedi #ayiparcaladi #dead #olum #hadiseler #qezalar #qorxunc #qorxulufakt #qorxma #cinleralemi #dini #momin #super

9223
1 day ago

326
1 day ago

Okeber sevenler görüm sizi 👇👇Tağ edin Dostlarınızı Görsünlər👇👇 . • okaber.qaraqan👈 👈 ĸαyd✅cσммєηт ➕ℓιкє❤ ✧═══•❁❀❁•═══✧ 📌Kayd etməyi unutmayaq. ✧═══•❁❀❁•═══✧. 🎬Kəşf etdən gələnlər°°° Daha çoxu üçün izləməyi unutmayın  @okaber.qaraqan 👈 ✧═══•❁❀❁•═══✧ #keşfet #kaydet #azebaku #aztagram #maraqli #qorxulu #melumatlar #dehşetli #en

444
2 days ago

#sevgilimmm #askme #sevgiliyehediye 💑 #sensizbenolamam #askm #soul #qorxulu #comedy #comed #kinoa #filmreplikleri #seksimemeler #seksivideo #ateşlisevişme #goodmorning #goodvibes #seriyal #ureyim 💖🌼🌼💜💛💮💛💛💙💙💕💙💕💜💛💛💛💜🌼💖💛💜💜💛💖🌼🌼💜💛💜💛💜🌼🌼💜💛💜💛💜🌼💜🌼💜💛💜💛💓💖💓💮💙💕💜💓💮💛💓💖💓💓💮🌼🌼💖🌼💖🌼💖🌼💖💓 #caniminici

754