dəhşətli Photos & Videos

1 week ago

#dəhşətli Okean və dənizlərRedaktə Okean və dənizlər ətraf mühitin qorunub saxlanmasında həlledici rol oynayır, Yerin iqliminə təsir göstərir və onun ekoloji sisteminin balansını təmin edir. #dünya okeanını kirləndirən mənbələr üç qrupa ayrılır : #dəniz #hərbi gəmilər, müxtəlif təyinatlı gəmilər və dəniz mühitində istismar edilən digər qurğular, boru kəmərləri, dəniz dibi və təkinin təbii resurslarının kəşfiyyatı və çıxarılması. Yerüstü– #çay lar, göllər və digər su sistemləri, çirkləndirici maddələr -qrunt sularından, həmçinin müxtəlif #sahil obyektlərindən axıdılan çirkab və qızdırılmış sulardan, basdırılmış radioaktiv tullantılardan və digər xüsusi zərərli maddələrdən daxil olması. #atmosphere - zərərli qazşəkilli tullantılar buraxan müxtəlif sənaye müəssisələri, nəqliyyat vasitələri və digər obyektlərdir. Sahil zonadan dənizə çirkab sularının axıdılması ciddi problem sayılır. Əsas çirkləndiricilər patogen mikroorqanizmlər, üzvi maddələr, biogen elementlərin birləşmələri, sintetik üzvi maddələr, ağır metallar, neft məhsulları, çayların çirkli asılı gətirmələri hesab olunur. Kirlənmənin əsas nəticələrindən yoluxucu xəstəliklər, sahil sularının evtrofikasiyası, oksigen çatışmazlığı, müxtəlif kimyəvi maddələrin. #əslmühəndis #sciencebaku #scienceandtechnologybaku #scientific #maraqlıməlumatlar #maraqlıpaylaşımlar

5116
3 weeks ago

Birinci rauntda ana nakaut etdi🤦‍♀️🤣 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️ #polis #maraqlı #mma #muhammedali #maraqlıvideolar #siccin3 #sezonfinali #ufc @sevinc.15 #dizi #hərsey #habib #herbi #hercaidizi #halka #fragman #foto #qəza #qəmzəli #qızlar #qelebe #spor #kino #chelsea #conor #unutma #ulduz #əyləncəli #video #foto #dava #dəhşətli

449144